STAŇTE SE LEKTOREM MALÉ JÓGY

Jak se můžete stát lektorem Malé jógy?

Lektorem Malé Jógy se můžete stát, pokud jste kvalifikovaný instruktor jógy se specializací na dětskou jógu. Popřípadě jste lektor jógy vyškolený v rámci rekvalifikačního kurzu Instruktor jógy (dříve Cvičitel jógy II. třídy) následně
vyškolený v programu Metodika cvičení dětské jógy pořádaným Českou asociací dětské jógy www.cadj.cz.

  • Do projektu se můžete přihlásit přes info@cadj.cz nebo info@malajoga.com.
  • Po přihlášení do projektu budete proškoleni v problematice onkologicky léčených dětí v rámci semináře, který probíhá na Klinice rehabilitace FN Motol ve spolupráci s klinikou dětské hematoonkologie (KDHO) FN Motol. Seminář se koná 2–4× ročně.
  • Po absolvování semináře Vás zařadíme do databáze lektorů Malé Jógy podle místa vašeho bydliště.
  • Pokud se ve vašem okolí objeví dítě, které hledá lektora, oslovíme vás a pokud s tím budete souhlasit, předáme na vás kontakt na rodinu.
  • Odměna pro lektora je 300Kč / lekce. V případě dojíždění na větší vzdálenost je možné hradit cestovné.
zpet