PRO KTERÉ DĚTI JE CVIČENÍ URČENO

Malá Jóga zajišťuje cvičení dětem s onkologickým onemocněním, a to v průběhu akutní
i udržovací léčby.
Je určená i dětem s komplikacemi spojenými s léčbou (polyneuropatie, myopatie, osteoporóza, skolióza, vadné držení těla, zažívací obtíže, dechové obtíže…a další).

Lektoři Malé Jógy jsou absolventy školení dětské jógy u České asociace dětské jógy, následně proškoleni v problematice onkologicky léčených dětí ve spolupráci s klinikou dětské hematoonkologie a klinikou rehabilitace FN Motol.

Podmínkou cvičení je ošetřujícím lékařem povolená přiměřená fyzická aktivita a vstupní vyšetření rehabilitačním lékařem FN Motol.

Malá Jóga pomáhá také dětem s chronickým onemocněním, které neumožňuje pohybovou aktivitu v kolektivu.

zpet