PRO SPONZORY

Děkujeme za váš zájem nás finančně podpořit. Díky vám budeme moct plnit naše poslání – školit další lektory a propojovat je s onkologicky nemocnými dětmi v místě jejich bydliště. I vy můžete být součástí jejich příběhu…

Individuální dárcovství

Finanční dar nám můžete poskytnout jednorázově či pravidelně, kdy si stanovíte výši příspěvku, který zasíláte v určitých časových intervalech (např. jednou za měsíc) na bankovní účet Malé Jógy: 115-3082700257/0100.

Pravidelný či jednorázový dárce má vždy nárok na doklad o daru – darovací smlouvu. Rádi vám ji vystavíme, jakmile bude částka připsána na účet a poskytnete nám o sobě základní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště.

Pokud budete mít zájem, budeme vás informovat, na co konkrétně byly prostředky od vás využity.

Kontakt pro individuální dárce: info@malajoga.com
Bankovní spojení: 115-3082700257/0100

Firemní dárcovství

V oblasti firemního dárcovství je naším cílem navázat s vámi dlouhodobý vztah založený na otevřené kominikaci, maximální efektivitě a transparentnosti použití vámi poskytnutých finančních prostředků.

Samozřejmostí je vystavení dokladu o daru – darovací smlouvy, na základě vámi poskytnutých údajů: název a právní forma společnosti, sídlo, IČ, jméno a příjmení zástupce.

Kontakty pro firemní dárce: info@malajoga.com
telefon: +420 602 628 515 MUDr. Aneta Králová
Bankovní spojení: 115-3082700257/0100

zpet